Startsonen 2015

Vedlagt bilde viser hvordan startsonen blir på lørdag.

Alle løpere må være klare senest 11:45 for å gå inn i startfeltet. Puljene sendes ut fra kl 12:00 med 5min mellomrom.

Gule sirkler representerer farsholdere.

Vi anbefaler at alle stiller seg bak en fartsholder som passer til den tiden og tempoet man ønsker å løpe på .