Tildeling av startnummer

De som er påmeldt innen søndag 1 november, får sitt navn på startnummeret – alle endringer som gjøres etter denne tid, vil kun vise igjen digitalt i vårt system, og ikke bli trykket på startnummeret.

Utlevering av startnummer

Sted ikke avklart enda.

Utleveres: 6. nov. kl. 13:30-17:30 og 7. nov. kl. 08:30-10:30.

Henting av startnummer

Det er mulig å hente startnummer for andre, i dette tilfelle er det fint om de som henter, kan finne ut startnummer på forhånd, slik at frivillige slipper å bruke tid på å lete dette frem. Du vil både få e-post og sms om ditt startnummer.

Adkomst ved henting av startnummer

Ved henting av startnummer anbefales det at løpere benytter parkeringsanlegg som ligger under Stavanger Ishall og DNB Arena.

P-Anlegget heter “P-Forum”, klikk her for mer informasjon om anlegget

Etteranmelding

Ingen etteranmelding løpsdagen.

Bytte av navn på løper + kjøp/salg av startnummer

Les egen sak om hvordan informasjon kan endres, og hvordan vi eventuelt anbefaler at startnummer videreselges – klikk her