Klar, ferdig… kildesorter! Vi tar vårt miljøansvar på alvor og har i den forbindelse fått med oss Ragn-Sells på laget. De skal håndtere vår kildesortering og avfallsløsninger på løpsdagen og være en miljørådgiver for oss. Samarbeidet skal sikre at vi minimerer avfallsmengden i løypa, øker graden av kildesortering, samt øke bevisstheten til publikum og løpere om viktigheten av å ta vare på lokalmiljøet.
Velkommen på laget, Ragn-Sells!
https://www.ragnsells.no/artikler/miljoambassadorlop-2020/