Informasjon

I 3-Sjøersløpet har man i alle år løp medsols rundt Stokkavannet og Mosvannet, men motsols rundt Hålandsvannet. Ved å løpe motsols rundt Hålandsvannet får man bakkene litt tidligere enn om man skulle løpt medsols.

Når hvert år byr på flere sprekinger som ønsker å delta – er det viktig å vurdere start/mål samt løypen i forhold til sikkerhet og optimale forhold for både deltakere, publikum og arrangør. I 2013 var det 60% flere deltakere enn i 2012 og man la merke til at ved å slippe løpere ut fra start gjennom flere puljer – at feltet ble lengre enn tidligere år. For 2014 antar vi at det blir 40% flere deltakere.

Utfordringen som oppstår med flere løpere og et lengre felt er at området som løpere passerer mellom Stokkavannet (Speidermarken) og Hålandsvannet – blir en sone hvor løpere blir nødt til å krysse veien. Dette fordi man har løpt fra Stokkavannet medsols og fortsetter inn på Hålandsvannet motsols. Ved retur til Stokkavannet skal man tilbake til medsols retning og man må dermed krysse sonen mellom Stokkavannet og Hålandsvannet. Når deltakerantallet i år blir over dobbelt så mange som i 2012 og feltet lengre – utgjør denne delen av løypen en plass hvor man risikerer misforståelser og fare for kollisjon mellom løpere.

 

Arrangør vil naturligvis gjøre sitt ytterste for å tilrettelegge for en sikker passering mellom vannene. Dette ved å bruke gjerder, bånd, skilt og vakter, men vi ser at ved å endre løpsretningen vil man samtidig frigjør seg fra å måtte ha en unødvendig stor risiko for ulykker. Endringen blir en naturlig tilpasning til et løp i vekst hvor løperen og sikkerhet er satt i fokus.