Tildeling av startnummer

Ser du ditt navn online uten startnummer, dette kommer etterhvert. Det rulles ut etterhvert som tidtaker prosesser påmeldingen. Startnummer (med navn) trykkes normalt en uke før – alle endringer som gjøres på ditt startnummer etter denne tid, vil kun vise igjen i systemet og ikke på trykket startnummer.

Utlevering av startnummer

Sted hvor startnummer deles ut: Forum Expo, Tjensvoll

Utleveres: 8. nov. kl. 12:00-19:30 og 9. nov. kl. 09:45-11:45
Inngang vil være fra øst (retning mot Stavanger Forum). Om fredagen benyttes dør til høyre for hovedinngangen. Om lørdagen åpnes port.

Henting av startnummer

Det er mulig å hente startnummer for andre, i dette tilfelle er det fint om de som henter kan finne ut startnummer på forhånd slik at frivillige slipper å bruke tid på å lete dette frem.

Adkomst ved henting av startnummer

Ved henting av startnummer anbefales det at løpere benytter parkeringsanlegg som ligger under Stavanger Ishall og DNB Arena.

P-Anlegget heter “P-Forum”, klikk her for mer informasjon om anlegget

Etteranmelding

Påmelding er mulig online ut fredag 8 november . Er løpet utsolgt før denne dato – er det ikke mulig å melde seg på.

Etteranmelding på løpsdagen er ikke mulig.

Bytte av navn på løper + kjøp/salg av startnummer

Les egen sak om hvordan informasjon kan endres, og hvordan vi eventuelt anbefaler at startnummer videreselges – klikk her