Alle nyheter

Melding til alle friidrettsklubber foran 3-Sjøersløpet 7. november 2015.

Dette er en orientering om at det ikke vil være lov for trenere/pårørende/andre å sykle foran egne og/eller andre løpere under årets 3-Sjøersløp. Syklister i løypen utgjør en potensiell risiko for løperne, og vi vurderer også at det kan være en fordel/prestasjonsfremmende for de løperne som har denne støtten.

GTI Friidrett vil selv stille med syklist foran første løper og etter siste løper på våre arrangementer, så langt dette lar seg gjøre med hensyn til bemanning. I forbindelse med denne regelendringen vil vi også oppnevne en jury på 3 personer som ved brudd på denne regelen eller andre løpsregler vil kunne diskvalifisere løpere som bryter reglementet.

Denne regelen vil ikke bare gjelde årets løp, men alle våre arrangementer i årene fremover. Takker for deres forståelse!

Med vennlig hilsen, Styret i GTI Friidrett (gti@gti-stavanger.org)

www.gti-stavanger.org / www.stavangermarathon.no / www.3sjoers.no